Happy Hamlets Resort

บ้านพักติดแม่น้ำในอำเภอเดิมบางนางบวช ใกล้บึงฉวาก สัมผัสฤดูดอกชงโคบานเต็มต้นและวิวแม่น้ำเต็ม ๆ แบบพาโนรามา และลิ้มลองกาแฟอาราบีก้า 100% คั่วสดจากยอดดอยเชียงใหม่

 

0 items

0 items results found.