Back to the Articles list

08/08/2019

ช้อปปิ้ง

Royal Project โครงการหลวง 50

By Admin1 ปีมีครั้งเดียว งานอันทรงคุณค่ากำลังจะกลับมา
กับงาน "โครงการหลวง 50" ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย

เตรียมพบกับงานโครงการหลวง 50 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้แนวความคิด “เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา” ซึ่งในวาระที่ปีนี้ครบรอบมูลนิธิโครงการหลวง 50 ปี ได้จัดกิจกรรมมากมายภายในงาน ประกอบด้วย

- นิทรรศการ “ความเป็นมาและความก้าวหน้า 50 ปี” ตั้งแต่ปีก่อตั้งทศวรรษที่ 1 ที่เริ่มบุกเบิก วิจัย เมื่อ พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน ทศวรรษที่ 6 สู่สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขแก่ปวงประชา
- การจัดแสดงนวัตกรรมพันธุ์พืชใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง
- การแสดงสาธิตการประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐ์ โดยการใช้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง
- จำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าหัตถกรรมโครงการหลวง
- การจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ และหน่วยงานสนับสนุนรวม 20 โครงการพบสินค้าไฮไลท์ ได้แก่ อาโวคาโด, ข้าวไก่ป่า, ข้าวเหลือง, ข้าวเฮงาะเลอทิญ, คีนัว, งาหอม และถั่วขาว พร้อม Best Seller อย่างไอศกรีมอาโวคาโด สูตรพิเศษจากโครงการหลวง

พร้อมสัมผัสการประดับตกแต่งเต็มพื้นที่ภายในงานด้วย “ดอกรวงผึ้ง” สีเหลืองอร่ามและสดใส เปรียบดังผืนแผ่นดินทองของไทยอันร่มเย็น

พิเศษ! สมาชิก The 1 รับคะแนนสูงสุด 300 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าภายในงานโครงการหลวง

9 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทั่วทุกลานกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก