บัตรยูโอบีพรีเฟอร์ รับคะแนน X4

รับคะแนน X4 เมื่อช้อปด้วยบัตรเครดิตยูโอบีพรีเฟอร์

Until 31/03/2020

บัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์ รับคะแนน The 1 X4

รับคะแนน The 1 เพิ่ม 3 คะแนน สำหรับยอดการใช้จ่ายทุก 25 บาท ที่ Central ทุกสาขา, Zen, Robinson, Central Food Hall, Tops market, Tops SUPERSTORE, Tops superkoom, Tops daily, Muji, Marks & Spencer และ FamilyMart

วันนี้ - 31 มีนาคม 2563

Terms and Conditions