เกี่ยวกับ The 1

The 1 (เดอะวัน) คือโปรแกรมการดูแลสมาชิกที่สามารถสะสมคะแนนผ่านทุกยอดการซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) รวมถึงสามารถแลกคะแนนเป็นคูปองแทนเงินสด (cash coupon) หรือส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการ พร้อมสิทธิพิเศษที่มากกว่าจากพันธมิตรทางธุรกิจที่คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมัน การท่องเที่ยว บันเทิง ความงาม การเงิน ร้านอาหาร โรงพยาบาล ฯลฯ

2549

เปิดตัว The 1 Card ครั้งแรกภายใต้บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น

2555

ก้าวสู่ระดับสากล ด้วยการรับส่วนลดและสะสมคะแนนบัตร The 1 Card ในต่างประเทศ ได้แก่ อิตาลี เดนมาร์ก และเยอรมนี

2559

The 1 Card ได้ก้าวสู่ปีที่ 10 และมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

2560

The 1 Card พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่สู่ 'The 1'

ประเภทสมาชิก The 1

สมาชิกไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ / ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย

เกี่ยวกับ เซ็นทรัล กรุ๊ป

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) เป็นบริษัทที่บริหารกิจการโดยสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งมีจุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากร้านขายของชำขนาดเล็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นผู้นำธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความชำนาญในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งมี 9 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

 

1. กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า

2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

3. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า

4. กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์

5. กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ และออนไลน์

6. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต

7. กลุ่มธุรกิจบริหารและการตลาดสินค้าแฟชั่น

8. กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

9. กลุ่มธุรกิจในประเทศเวียดนาม

 

กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยการขยายธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล