แอร์มาเก๊า

แอร์มาเก๊าเป็นสายการบินระดับภูมิภาค สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมาเก๊า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 1994 และเริ่มให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995

 

0 item

0 รายการที่พบ