จินนาลักษณ์มิราเคิลออฟสา

โรงงานทำกระดาษสา ที่ผลิตกระดาษสาเพื่อส่งออกมา กว่า 20 ปี ปัจจุบันเป็นอาชีพของกลุ่มชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนกระดาษสาอำเภอแม่สาย และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์เป็นสำคัญด้วย

 

0 item

0 รายการที่พบ