โรบินสัน

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2522 ที่สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นับจากนั้นเป็นต้นมา โรบินสันสามารถขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารงานที่สอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของอุตสาหกรรมค้าปลีก ภายใต้การนำของทีมผู้บริหารระดับมืออาชีพ เป็นผลให้ธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรก ที่เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2535 ปัจจุบันโรบินสันมีสถานประกอบการทั้งหมด 34 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และเขตภูมิภาค

 

1 item