ไร่กาลเวลา

บ้านไม้สองชั้นเก่า กับไร่เกษตรแบบดั้งเดิม ..สมัยอดีตเราเติบโตมากับท้องไร่ แปลงผักสวนครัว รั้วดงกะถิน และต้นไม้พืชไร่นานาชนิด ที่ยึดถือทฤษฎีเศษรฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเรามา เพื่อไปทำงานในเมืองหลวง ..จนเวลาล่วงเลยผ่านไป ความทรงจำในอตีด หวนคืนหลับมาอีกครั้ง ที่ดินผืนเดิม ยังคงมีเรื่องราวมากมาย ให้เรากลับไปเติมเต็ม ปลูกชีวิต สร้างชีวาอีกครั้ง กลิ่นอายความสุข ความอบอุ่นไม่เคยจางไป ณ ที่แห่งนี้ ไร่กาลเวลา

 

0 item

0 รายการที่พบ