เซ็นทรัลพัฒนา

CPN ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลง ของความต้องการศูนย์การค้าครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคแบบ “One-stop-shopping” ได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

2 items