กลับไปหน้าบทความทั้งหมด

22/03/2019

ช้อปปิ้ง

รวมวิธีโอนคะแนน โอนเป็นคะแนน The 1 รับสิทธิพิเศษเพียบ

โดย Admin

ใครชอบโอนคะแนนมาเป็นคะแนน The 1 เพื่อรับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษมากมาย มาถูกทางแล้ว เพราะบทความนี้ The 1 รวมสิทธิพิเศษโอนคะแนนไว้ให้คุณแล้วที่นี่ที่เดียว ดูรายละเอียดการโอนคะแนนแต่ละโปรฯ ตามด้านล่างได้เลย

 

Central The 1 Credit Card

cds

สามารถโอนคะแนนสะสม Central Credit Card Points อัตราส่วน 1 : 1 หรือขั้นต่ำ 100 คะแนน 
ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 30 ก.ย. 62 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 30 ก.ย. 62 
โอนคะแนนได้ที่ : จุดแลกคะแนน The 1 ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและเซ็นทุกสาขา หรือ Central The 1 Credit Card Call Center เบอร์ 0-2627-6622


เงื่อนไข
1. บัตรคลาสสิคและบัตรเสริมทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการได้
2. จำกัดการแลกคะแนนสะสมเฉพาะสมาชิกบัตรหลักที่ยังคงสถานะภาพสมาชิกบัตร ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหรือมียอดคงค้างเกินวงเงิน
3. กำหนดการโอนคะแนนสะสมเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด พอยส์ สามารถโอนคะแนนสะสมผ่าน Call Center เบอร์ 0-2627-6622 ของ Central The 1 Credit Card แบบไม่มีขั้นต่ำ อัตราส่วน 1 : 1 และโอนคะแนนที่เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์เซ็นทรัลทุกสาขาและเซน สามารถโอนคะแนนขั้นต่ำทุกๆ 100 คะแนน
4. จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนนต่อวัน (รวมการแลกคะแนนทุกประเภท)
5. คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
8. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
9. เมื่อทำการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
10. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2UPkLjf หรือ 0-2660-1000
11. คะแนนสะสม The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าระบบ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นปีปฏิทิน

 

KBank

RBS

รับคะแนน The 1 เพิ่มสูงสุด 50% เมื่อสมัครบริการโอนพ้อยท์อัตโนมัติ
ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 30 มิ.ย. 62 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 30 มิ.ย. 62 
โอนคะแนนได้ที่ : K-Contact Center ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888 กด 823


เงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 
2. รับคะแนนเพิ่ม 50% ของคะแนนสะสมคงเหลือ KBank Reward Point  ณ ช่วงเวลาโอนคะแนน สำหรับบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย,บัตรเดอะแพสชั่นกสิกรไทย, บัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย, บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (สูงสุด 50,000 คะแนน/บัตร ) เมื่อผู้ถือบัตรสมัครบริการนี้สำเร็จ และสงวนสิทธิ์เฉพาะคะแนนสะสมคงเหลือที่โอนไปครั้งแรกเท่านั้น  
ตัวอย่างเช่น ผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย มีคะแนนสะสมคงเหลือ 100,000 คะแนน ณ ช่วงเวลาโอนคะแนน จะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50,000 คะแนน โดยคะแนน 150,000 คะแนน จะถูกโอนคะแนนไปเป็นคะแนน The 1 ภายใน 1 วันหลังการสมัครบริการสำเร็จ
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบริการนี้ ที่ต้องได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบเท่านั้น 
4. ทุกรอบของการโอนคะแนนจาก KBank Reward Point ไปเป็นคะแนน The 1 จะมีการแจ้งผลจากทาง The 1 โดยจะส่ง SMS แจ้งผลการโอนคะแนนให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง
5. ผู้ถือบัตรสามารถเลือกบัตรเครดิตกสิกรไทยที่มีคะแนนสะสมเพื่อสมัครบริการนี้ได้ตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไป
6. บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ไม่สามารถสมัครบริการนี้ได้
7. สงวนสิทธิ์ในการสมัครบริการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเท่านั้น
8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ผู้ถือบัตรสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการนี้ได้หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
10. หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

RBS

เริ่มต้นทุก 1,000 KBank Reward Point โอนมาเป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน 
• โอนคะแนน บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ทุก 1,000 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน
• โอนคะแนน บัตรเครดิตกสิกรไทย ทุก 1,250 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน
ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
โอนคะแนนได้ที่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา เซน โรบินสัน เพาเวอร์บาย บ้านแอนด์บียอนด์ หรือ K-Contact Center ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888 กด 823 กรณีโอนผ่านธนาคารต้องแจ้ง โอนคะแนนล่วงหน้าก่อนใช้งานอย่างน้อย 2 วันทำการ


เงื่อนไข
1. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น 
2. ยกเว้น บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
3. กำหนดการโอนคะแนน KBank Reward Point บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ทุก 1,000 คะแนนเปลี่ยนเป็นคะแนน The 1 ได้1,000 คะแนน
สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย ทุก 1,250 คะแนน เปลี่ยนเป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน (เศษคะแนน KBank Reward point ไม่ถึงตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคะแนน The 1 ได้)
4. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
7. เมื่อทำการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
8. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The 1 Call Center 0-2660-1000
9. คะแนนสะสม The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าระบบ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นปีปฏิทิน

 

ธนาคารกรุงเทพ

Tops

โอนคะแนน Thank You Rewards ทุก 2,000 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,600 คะแนน
ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สามารถนำคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ไปแลกเป็นคะแนน The 1 ได้ โดยคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ทุกๆ 2,000 คะแนน สามารถแลกรับคะแนนสะสม The 1 ได้ 1,600 คะแนน
ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 30 ก.ย. 62 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 30 ก.ย. 62
โอนคะแนนได้ที่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสันทุกสาขา และ เซน


เงื่อนไข
1. ใช้คะแนนสะสมบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
2. ขั้นต่ำในการโอนคะแนน Thank You Rewards ทุก 2,000 คะแนน = คะแนน The 1 จำนวน1,600 คะแนน
3. ติดต่อโอนคะแนนได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์เซ็นทรัลทุกสาขา, เซน และโรบินสันทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้– 30 ก.ย. 62
4. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ บัตรหลัก และบัตรเครดิตฯ ที่ให้คะแนนสะสมเท่านั้น
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแพลทินัมบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกันเอ็กซ์เพรส
8. ตรวจสอบคะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards ได้เองที่ โทร. 0-2638-4000 กด 1522
9. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangkokbank.com/creditcard หรือ www.the1.co.th หรือ The 1 Call Center 0-2660-1000
10. เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
11. เมื่อทำการโอนคะแนนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
12. คะแนนสะสม The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าระบบ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นปีปฏิทิน

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

PWB

• ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB FIRST สามารถโอนคะแนน SCB Rewards ทุก 1,500 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,200 คะแนน 
• ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต SCB สามารถโอนคะแนน SCB Rewards ทุก 1,500 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้  1,000 คะแนน
ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 30 ก.ย. 62 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 30 ก.ย. 62
โอนคะแนนได้ที่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสันทุกสาขา และ เซน


เงื่อนไข
1. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับทางธนาคาร
2. กำหนดการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม SCB PRIVATE BANKING และ SCB FIRST ทุก 1,500 คะแนนเป็น 1,200 คะแนน The 1 (คะแนนสะสม SCB Rewards ไม่ถึง 1,500 คะแนนไม่สามารถแลกเป็นคะแนน The 1 ได้)
3. กำหนดการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมบัตรเครดิตของธนาคาร ทุก 1,500 คะแนนเป็น 1,000 คะแนน The 1 (คะแนนสะสม SCB Rewards ไม่ถึง 1,500 คะแนนไม่สามารถแลกเป็นคะแนน The 1 ได้)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
6. เมื่อทำการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
7. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2CyWpDd หรือ 0-2660-1000
8. คะแนนสะสม The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าระบบ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นปีปฏิทิน

 

บลจ.วรรณ

TWD

โอนคะแนน ONE Points 1 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1 คะแนน
ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ – 31 พ.ค. 62
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ – 31 พ.ค. 62
โอนคะแนนได้ที่ : แอป ONEAM
ดาวน์โหลด
App Store: https://apple.co/2HzjSIr
Google Play: http://bit.ly/2TPiIiF

เงื่อนไข
1. คะแนน ONE Points ทุก 1 คะแนน สามารถโอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 1 คะแนน (1:1) โดยไม่มีขั้นต่ำ
2. ผู้ลงทุนกองทุนบลจ.วรรณ สามารถโอนคะแนน ONE Points เป็นคะแนน The 1 ได้ไม่จำกัด
3. ผู้ลงทุนกองทุนบลจ.วรรณ จะได้รับคะแนน The 1 ในวัดถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
4. ผู้ลงทุนกองทุนบลจ.วรรณ สามารถโอนคะแนน ONE Points ไปเป็นคะแนน The 1 ของบุคคลอี่นได้
5. หากทำการโอนคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

AEON

OFM

โอนคะแนนสุดคุ้ม ได้สิทธิพิเศษแบบแฮปปี้ โอน AEON Happy Point ทุก 2,000 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,600 คะแนน
ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 30 ก.ย. 62
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 30 ก.ย. 62
โอนคะแนนได้ที่ : http://bit.ly/2TPjps8

เงื่อนไข
1. โอนคะแนน  AEON Happy Point ทุก 2,000 เป็น The 1 ได้ 1,600 คะแนน 
2. ผู้ถือบัตร AEON สามารถโอนคะแนนเข้าเลขบัตร The 1 ของตนเองและของผู้อื่นได้
3. หลังทำการแลกคะแนนจะได้รับคะแนน The 1 ทันที พร้อมทั้งคะแนน AEON Happy Point จะถูกตัดออกจากบัญชี
4. เมื่อทำการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Citibank

FAM

ใช้อะไร ก็ได้เพิ่ม! นำคะแนน Citi Rewards มาเปลี่ยนเป็นความสุขกับคะแนน The 1 สิทธิพิเศษมากมายรอคุณอยู่
🔹 คะแนนสะสม Citi Rewards 100 คะแนน โอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 100 คะแนน
🔹 คะแนนสะสม Citi Rewards 500 คะแนน โอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 500 คะแนน
🔹 คะแนนสะสม Citi Rewards 1,000 คะแนน โอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน
🔹 คะแนนสะสม Citi Rewards 5,000 คะแนน โอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 5,000 คะแนน
ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 30 ก.ย. 62
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 30 ก.ย. 62
โอนคะแนนได้ที่ : Citi Thailand LINE Official account (https://line.me/R/ti/p/%40citithailand)

เงื่อนไข
1. สมาชิกบัตร The 1 สามารถทำรายการโอนคะแนนซิตี้ รีวอร์ด ผ่าน Citi Thailand LINE
2. คะแนน The 1 จะถูกโอนให้หมายเลข The 1 ที่ลูกค้ากรอกทันที โดยสามารถโอนคะแนนซิตี้ รีวอร์ด ไปเป็นคะแนน The 1 ของบุคคลอี่นได้
3. หากทำการโอนคะแนนมาเป็นคะแนน The 1 แล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเป็นเงินสดได้
4. บัตรเครดิตสะสมคะแนนซิตี้ รีวอร์ด ที่สามารถทำการโอนคะแนนมาเป็นคะแนน The 1 ได้ คือ Citi ULTIMA, Citi Prestige, Citi Premier, Citi Rewards เท่านั้น
5. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ได้จาก Citi Call Center 1588, Citibank TH Application และ Citi Thailand LINE
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The 1 ได้ที่ฝ่ายบริการสมาชิกบัตร The 1 เบอร์ 0-2660-1000