กลับไปหน้าบทความทั้งหมด

22/08/2019

ช้อปปิ้ง

รวมวิธีโอนคะแนน โอนเป็นคะแนน The 1 รับสิทธิพิเศษเพียบ

โดย Admin

ใครชอบโอนคะแนนมาเป็นคะแนน The 1 เพื่อรับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษมากมาย มาถูกทางแล้ว เพราะบทความนี้ The 1 รวมสิทธิพิเศษโอนคะแนนไว้ให้คุณแล้วที่นี่ที่เดียว ดูรายละเอียดการโอนคะแนนแต่ละโปรฯ ตามด้านล่างได้เลย Central The 1 Credit Card

สามารถโอนคะแนนสะสม Central Credit Card Points อัตราส่วน 1 : 1 หรือขั้นต่ำ 100 คะแนน 

ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 30 ก.ย. 62 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 30 ก.ย. 62 
โอนคะแนนได้ที่ : จุดแลกคะแนน The 1 ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและเซ็นทุกสาขา หรือ Central The 1 Credit Card Call Center เบอร์ 0-2627-6622


เงื่อนไข
1. บัตรคลาสสิคและบัตรเสริมทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการได้
2. จำกัดการแลกคะแนนสะสมเฉพาะสมาชิกบัตรหลักที่ยังคงสถานะภาพสมาชิกบัตร ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหรือมียอดคงค้างเกินวงเงิน
3. กำหนดการโอนคะแนนสะสมเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด พอยส์ สามารถโอนคะแนนสะสมผ่าน Call Center เบอร์ 0-2627-6622 ของ Central The 1 Credit Card แบบไม่มีขั้นต่ำ อัตราส่วน 1 : 1 และโอนคะแนนที่เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์เซ็นทรัลทุกสาขาและเซน สามารถโอนคะแนนขั้นต่ำทุกๆ 100 คะแนน
4. จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนนต่อวัน (รวมการแลกคะแนนทุกประเภท)
5. คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
8. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
9. เมื่อทำการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
10. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2UPkLjf หรือ 0-2660-1000
11. คะแนนสะสม The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าระบบ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นปีปฏิทินKasikorn Bank

เริ่มต้นทุก 1,000 KBank Reward Point โอนมาเป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน 
• โอนคะแนน บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ทุก 1,000 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน
• โอนคะแนน บัตรเครดิตกสิกรไทย ทุก 1,250 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน
 

ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
โอนคะแนนได้ที่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา เซน โรบินสัน เพาเวอร์บาย บ้านแอนด์บียอนด์ หรือ K-Contact Center ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888 กด 823 กรณีโอนผ่านธนาคารต้องแจ้งโอนคะแนนล่วงหน้าก่อนใช้งานอย่างน้อย 2 วันทำการ


เงื่อนไข
1. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น 
2. ยกเว้น บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
3. กำหนดการโอนคะแนน KBank Reward Point บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ทุก 1,000 คะแนนเปลี่ยนเป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน
สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย ทุก 1,250 คะแนน เปลี่ยนเป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน (เศษคะแนน KBank Reward point ไม่ถึงตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคะแนน The 1 ได้)
4. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
7. เมื่อทำการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
8. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The 1 Call Center 0-2660-1000
9. คะแนนสะสม The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าระบบ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นปีปฏิทินBangkok Bank

• โอนคะแนน Thank You Rewards ทุก 2,000 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,600 คะแนน
• ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สามารถนำคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ไปแลกเป็นคะแนน The 1 ได้ โดยคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ทุกๆ 2,000 คะแนน สามารถแลกรับคะแนนสะสม The 1 ได้ 1,600 คะแนน

ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 30 ก.ย. 62 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 30 ก.ย. 62
โอนคะแนนได้ที่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสันทุกสาขา และเซน


เงื่อนไข
1. ใช้คะแนนสะสมบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
2. ขั้นต่ำในการโอนคะแนน Thank You Rewards ทุก 2,000 คะแนน = คะแนน The 1 จำนวน 1,600 คะแนน
3. ติดต่อโอนคะแนนได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์เซ็นทรัลทุกสาขา, เซน และโรบินสันทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 62
4. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ บัตรหลัก และบัตรเครดิตฯ ที่ให้คะแนนสะสมเท่านั้น
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแพลทินัมบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกันเอ็กซ์เพรส
8. ตรวจสอบคะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards ได้เองที่ โทร. 0-2638-4000 กด 1522
9. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangkokbank.com/creditcard หรือ www.the1.co.th หรือ The 1 Call Center 0-2660-1000
10. เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
11. เมื่อทำการโอนคะแนนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
12. คะแนนสะสม The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าระบบ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นปีปฏิทินธนาคารไทยพาณิชย์

• ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB FIRST สามารถโอนคะแนน SCB Rewards ทุก 1,500 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,200 คะแนน 
• ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต SCB สามารถโอนคะแนน SCB Rewards ทุก 1,500 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน


ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62  
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62  
โอนคะแนนได้ที่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสันทุกสาขา และเซน


เงื่อนไข
1. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับทางธนาคาร
2. กำหนดการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม SCB PRIVATE BANKING และ SCB FIRST ทุก 1,500 คะแนนเป็น 1,200 คะแนน The 1 (คะแนนสะสม SCB Rewards ไม่ถึง 1,500 คะแนนไม่สามารถแลกเป็นคะแนน The 1 ได้)
3. กำหนดการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมบัตรเครดิตของธนาคาร ทุก 1,500 คะแนนเป็น 1,000 คะแนน The 1 (คะแนนสะสม SCB Rewards ไม่ถึง 1,500 คะแนนไม่สามารถแลกเป็นคะแนน The 1 ได้)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
6. เมื่อทำการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
7. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2CyWpDd หรือ 0-2660-1000
8. คะแนนสะสม The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าระบบ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นปีปฏิทินโอนคะแนน ONE Points 1 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 3 คะแนน

ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ – 31 ธ.ค. 62
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ – 31 ธ.ค. 62
โอนคะแนนได้ที่ : แอป ONEAM
ดาวน์โหลด
App Store: https://apple.co/2HzjSIr
Google Play: http://bit.ly/2TPiIiF

เงื่อนไข
1. คะแนน ONE Points ทุก 1 คะแนน สามารถโอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 3 คะแนน (1:3) โดยไม่มีขั้นต่ำ
2. ผู้ลงทุนกองทุนบลจ.วรรณ สามารถโอนคะแนน ONE Points เป็นคะแนน The 1 ได้ไม่จำกัด
3. ผู้ลงทุนกองทุนบลจ.วรรณ จะได้รับคะแนน The 1 ในวัดถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
4. ผู้ลงทุนกองทุนบลจ.วรรณ สามารถโอนคะแนน ONE Points ไปเป็นคะแนน The 1 ของบุคคลอี่นได้
5. หากทำการโอนคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโอนคะแนนสุดคุ้ม ได้สิทธิพิเศษแบบแฮปปี้ โอน AEON Happy Point ทุก 2,000 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,600 คะแนน

ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 30 ก.ย. 62
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 30 ก.ย. 62
โอนคะแนนได้ที่ : http://bit.ly/2TPjps8

เงื่อนไข
1. โอนคะแนน  AEON Happy Point ทุก 2,000 เป็น The 1 ได้ 1,600 คะแนน 
2. ผู้ถือบัตร AEON สามารถโอนคะแนนเข้าเลขบัตร The 1 ของตนเองและของผู้อื่นได้
3. หลังทำการแลกคะแนนจะได้รับคะแนน The 1 ทันที พร้อมทั้งคะแนน AEON Happy Point จะถูกตัดออกจากบัญชี
4. เมื่อทำการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าCiti Rewards

ใช้อะไร ก็ได้เพิ่ม! นำคะแนน Citi Rewards มาเปลี่ยนเป็นความสุขกับคะแนน The 1 สิทธิพิเศษมากมายรอคุณอยู่
🔹 คะแนนสะสม Citi Rewards 100 คะแนน โอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 100 คะแนน
🔹 คะแนนสะสม Citi Rewards 500 คะแนน โอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 500 คะแนน
🔹 คะแนนสะสม Citi Rewards 1,000 คะแนน โอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 1,000 คะแนน
🔹 คะแนนสะสม Citi Rewards 5,000 คะแนน โอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 5,000 คะแนน

ระยะเวลาในการโอนคะแนน : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
โอนคะแนนได้ที่ : Citi Thailand LINE Official account (https://line.me/R/ti/p/%40citithailand)

เงื่อนไข
1. สมาชิกบัตร The 1 สามารถทำรายการโอนคะแนนซิตี้ รีวอร์ด ผ่าน Citi Thailand LINE
2. คะแนน The 1 จะถูกโอนให้หมายเลข The 1 ที่ลูกค้ากรอกทันที โดยสามารถโอนคะแนนซิตี้ รีวอร์ด ไปเป็นคะแนน The 1 ของบุคคลอี่นได้
3. หากทำการโอนคะแนนมาเป็นคะแนน The 1 แล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเป็นเงินสดได้
4. บัตรเครดิตสะสมคะแนนซิตี้ รีวอร์ด ที่สามารถทำการโอนคะแนนมาเป็นคะแนน The 1 ได้ คือ Citi ULTIMA, Citi Prestige, Citi Premier, Citi Rewards เท่านั้น
5. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ได้จาก Citi Call Center 1588, Citibank TH Application และ Citi Thailand LINE
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The 1 ได้ที่ฝ่ายบริการสมาชิกบัตร The 1 เบอร์ 0-2660-1000 ธนาคารธนชาติ

โอนคะแนน T-Rewards 2,000 คะแนน เป็นคะแนน The 1 ได้ 1,600 คะแนน
ระยะเวลาแคมเปญ : วันนี้ – 31 ธ.ค. 62
โอนคะแนนได้ที่ : จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและ ZEN
คะแนนสะสมจะถูกโอนเข้าบัตร The 1 ภายใน 1 วันนับจากวันที่ทำการแลกคะแนนผ่านเครื่องรูดบัตรฯ (EDC)

เงื่อนไข
1. เมื่อโอนคะแนน T-Rewards เป็น The 1 แล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือไม่อนุญาตให้ทำการโอน The 1 กลับมาเป็นคะแนน T-Rewards ในทุกกรณี
2. รายละเอียดคะแนน T-Rewards เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของธนาคารฯ
3. สามารถแลกคะแนน T-Rewards เป็น The 1 ได้ที่จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา
4. ลูกค้าบัตรเครดิต สมัครบัตรสมาชิก The 1 ฟรี ได้ที่จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา
5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาของการโอนคะแนน เป็นไปตามที่ธนาคารฯ และบริษัท เดอะวันเซ็นทรัลจำกัด กำหนด
7. กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. สอบข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770 กด 0 กด 2UOB Rewards

โอนคะแนน UOB Rewards เป็น The 1 ได้แล้ว
บัตร Visa Infinite และบัตร Privi Miles
 - คะแนนสะสม UOB Rewards ทุก 900 คะแนน แลกรับคะแนนสะสม The 1 ได้ 1,000 คะแนน
บัตรเครดิต UOB ประเภทอื่นๆ (ยกเว้นบัตรวีซ่าโยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW)
 - คะแนนสะสม UOB Rewards ทุก 1,000 คะแนน แลกรับคะแนนสะสม The 1 ได้ 1,000 คะแนน
 - คะแนนสะสม UOB Rewards ทุก 3,000 คะแนน แลกรับคะแนนสะสม The 1 ได้ 3,000 คะแนน
 - คะแนนสะสม UOB Rewards ทุก 5,000 คะแนน แลกรับคะแนนสะสม The 1 ได้ 5,000 คะแนน
โอนคะแนนได้ทาง: เคาน์เตอร์แคชเชียร์และแผนกลูกค้าสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
ระยะเวลาแคมเปญ: วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข
1. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต ของธนาคาร ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับทางธนาคาร
2. กำหนดการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม บัตรเครดิต UOB ประเภทบัตรวีซ่า อินฟินิท และบัตรพรีวิไมลส์ ใช้อัตราแลกคะแนนสะสม UOB Rewards ทุก 900 คะแนน แลกรับคะแนนสะสม The1 ได้ 1,000 คะแนน และบัตรเครดิต UOB ประเภทอื่นๆ ยกเว้นบัตรวีซ่าโยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW ใช้อัตราแลกคะแนนสะสม UOB Rewards ทุก 1,000 คะแนน แลกรับคะแนนสะสม The1 ได้ 1,000 คะแนน
3. เศษคะแนนสะสม UOB Rewards ไม่ถึง 900 คะแนนไม่สามารถแลกเป็นคะแนน The 1 ได้
4. คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
7. เมื่อทำการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
8. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.the1.co.th หรือ 0-2660-1000
9. คะแนนสะสม The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าระบบ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นปีปฏิทินSmile Point
โอนคะแนน Smile Point 20 คะแนน เป็นคะแนน The 1 600 คะแนน ผ่าน Smile Service Application/Website
หมายเหตุ: จำกัดสิทธิ์การแลก 20 สิทธิ์ /1 คน /เดือน, จำนวน 20,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ
ระยะเวลาแคมเปญ: วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข
1. สามารถทำการโอนคะแนนสะสม Smile Point ผ่าน Smile Service Application
2. สามารถแลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 31 ธ.ค. 62
3. พนักงานและตัวแทนบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สามารถร่วมกิจกรรมได้
4. บัตร The 1 corporate ไม่สามารถร่วมรายการได้
5. จำกัด 20 สิทธิ์ / ท่าน /เดือน รวม 20,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ
6. เงื่อนไขในการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด
7. หากทำการโอนคะแนนแล้ว ระบบจะตัดคะแนนสะสมทันที และไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเป็นเงินสดได้ กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากทำการโอนคะแนนเรียบร้อยแล้ว
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1766 เมืองไทย Smile Club ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น. หรือwww.muangthai.co.th