เซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตคาร์ด

สิทธิพิเศษสมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

หมดเขต 31/12/2019

รับกระเป๋าล้อลาก CAGGIONI CORPORATE BLACK ONYX ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท

เมื่อสมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ช่องทางออนไลน์ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีออนไลน์

(เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ)

ตั้งแต่ 1 ก.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62 (ต้องอนุมัติภายในวันที่ 31 ม.ค. 63)

สมัครคลิก : http://bit.ly/2zsRIZz

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ