รับฟรีกระเป๋าล้อลาก CAGIONI Dark Gray Limited Edition

รับฟรีกระเป๋าล้อลาก CAGIONI Dark Gray Limited Edition ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,590 บาท

หมดเขต 31/05/2019

สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ช่องทางออนไลน์ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีออนไลน์

รับฟรีกระเป๋าล้อลาก CAGIONI Dark Gray Limited Edition ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,590 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ