ทั้งลด ทั้งแจก! 1 ล้าน คะแนน

เมื่อซื้อสินค้านีเวีย

หมดเขต 24/04/2019

พิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 ทั้งลด ทั้งแจก! 1 ล้าน คะแนน* เมื่อซื้อสินค้านีเวียใดๆก็ได้ครบ 99 บาท/ ใบเสร็จ

*1 ล้าน คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 125,000 บาท

*สอบถามรายการสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.familymart.co.th/Promotion

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ