เติม 1 ลิตรได้ 1 คะแนนที่ปั๊มบางจาก

เติมแก๊สโซฮอล์ 1 ลิตรได้ 1 คะแนน เติมดีเซล 4 ลิตรได้ 1 คะแนน

หมดเขต 31/03/2022

รับคะแนนเมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก และใช้คะแนนเพื่อแลกส่วนลด

ลูกค้าเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับคะแนน หรือแสดงบัตรประชาชนเพื่อแลกคะแนนรับส่วนลด

• เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 1 ลิตร ได้รับ 1 คะแนน

• เติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร ได้รับ 1 คะแนน

• ซื้อน้ำมันเครื่องรุ่นที่ร่วมรายการ (ตรวจสอบ ณ จุดขาย) ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 1 คะแนน

• ใช้ 800 คะแนน เพื่อแลกรับส่วนลด 100 บาท

วันนี้ - 31 มีนาคม 2565

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ