รับฟรีกระเป๋าล้อลาก CAGGIONI Corporate Black Night

เมื่อสมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

หมดเขต 31/08/2019

รับฟรีกระเป๋าล้อลาก CAGGIONI CORPORATE BLACK NIGHT ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท

เมื่อสมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ช่องทางออนไลน์ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีออนไลน์

(เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ)

ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 – 31 ส.ค. 62 (ต้องอนุมัติภายในวันที่ 30 ก.ย. 62)

สมัคร : คลิก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ