เริ่มต้น 1 point

ร่วมบริจาคให้แก่โครงการ Million Gift Million Smiles

เดอะวัน
หมดเขต 31/12/2019

แบ่งปันคะแนน The 1 ให้แก่โครงการ Million Gift Million Smiles เพื่อร่วมสมทบทุนมอบเป็นของขวัญให้กับน้องๆ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
MAKE YOUR SELECTION
1 คะแนน

ร่วมบริจาค 1 คะแนน ให้แก่โครงการ Million Gift Million Smiles

Untill 31/12/2019

50 คะแนน

ร่วมบริจาค 50 คะแนน ให้แก่โครงการ Million Gift Million Smiles

Untill 31/12/2019

100 คะแนน

ร่วมบริจาค 100 คะแนน ให้แก่โครงการ Million Gift Million Smiles

Untill 31/12/2019

500 คะแนน

ร่วมบริจาค 500 คะแนน ให้แก่โครงการ Million Gift Million Smiles

Untill 31/12/2019

1,000 คะแนน

ร่วมบริจาค 1,000 คะแนน ให้แก่โครงการ Million Gift Million Smiles

Untill 31/12/2019

5,000 คะแนน

ร่วมบริจาค 5,000 คะแนน ให้แก่โครงการ Million Gift Million Smiles

Untill 31/12/2019

10,000 คะแนน

ร่วมบริจาค 10,000 คะแนน ให้แก่โครงการ Million Gift Million Smiles

Untill 31/12/2019

50,000 คะแนน

ร่วมบริจาค 50,000 คะแนน ให้แก่โครงการ Million Gift Million Smiles

Untill 31/12/2019

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน