10 points

รับฟรีขนมปังอบ 2 ชิ้น (มูลค่าไม่เกิน 14 บาท/ชิ้น) เมื่อซื้อขนมปังอบครบ 10 ชิ้น เพียงแลก 10 คะแนน

มิสเตอร์บัน
หมดเขต 28/02/2019

รับฟรีขนมปังอบ 2 ชิ้น (มูลค่าไม่เกิน 14 บาท/ชิ้น) เมื่อซื้อขนมปังอบครบ 10 ชิ้น เพียงแลก 10 คะแนน ที่ มิสเตอร์บัน (สุพรรณบุรี)

ระยะเวลาในการแลกคะแนน: วันนี้ – 28 ก.พ. 62

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์: วันนี้ – 28 ก.พ. 62

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน