800 points

รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง เมื่อแลก 800 คะแนน

SF Cinema
หมดเขต 15/03/2019

รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง เมื่อแลก 800 คะแนน ที่เอสเอฟ ซีเนม่า เฉพาะสาขาในศูนย์การค้า CPN จำนวน 17 สาขา เท่านั้น

• กดแลกคะแนนโดยกดปุ่ม “ใช้ภายหลัง” เพื่อเก็บคูปองไว้ที่หน้า “รางวัลของฉัน”

• นำคูปองที่เก็บไว้ในหน้า “รางวัลของฉัน” มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ของโรงภาพยนตร์ เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ ภายในวันที่ 15 มี.ค. 62

• วันหมดอายุของบัตรชมภาพยนตร์ : 15 มี.ค. 62

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน