10 points

รับส่วนลด 10% (เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ 1,000 บาทขึ้นไป)เมื่อแลก 10 คะแนน

พี.เอ. โฟน
หมดเขต 30/07/2019

รับส่วนลด 10% (เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ 1,000 บาทขึ้นไป) เมื่อแลก 10 คะแนน ที่ ร้านพีเอโฟน (จันทบุรี)

ระยะเวลาในการแลกคะแนน: วันนี้ – 30 ก.ค. 62

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์: วันนี้ – 30 ก.ค. 62

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน