เริ่มต้น 10 points

รับส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อแลก 10 คะแนน

โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
หมดเขต 31/12/2019

• รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา

หมายเหตุ : ยกเว้น ค่าแพทย์, อุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีนทุกประเภท, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ, ค่าแล็บ และเหมาจ่ายทุกรายการ

หรือ

• รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง

หมายเหตุ : ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU), ห้องผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU), ค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ

เมื่อแลก 10 คะแนน

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

ระยะเวลาในการแลกคะแนน: วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์: วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
MAKE YOUR SELECTION
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน