800 points

รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง เมื่อแลก 800 คะแนน

Major Cineplex
หมดเขต 17/09/2019

รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง เมื่อแลก 800 คะแนน เฉพาะสาขาในศูนย์การค้า CPN จำนวน 15 สาขา เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน