AirAsia BIG Points

โอนคะแนน The 1 เป็น AirAsia BIG points
หมดเขต 31/12/2019

"วันนี้สมาชิกบัตร The 1 จะบินไปที่ไหนก็เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงโอนคะแนน The 1 ไปเป็นคะแนน BIG Points แล้วแลกเป็นบัตรโดยสารจาก AirAsia (เริ่มต้นที่ 500 BIG Points ก็บินได้)

คะแนนขั้นต่ำที่สามารถโอนได้คือ 1,200 คะแนน The 1 สามารถแลกรับ BIG Points ได้ 600 คะแนน 

ระยะเวลาในการแลกคะแนน : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : ได้ถึง 31 ธ.ค. 62

โอนคะแนนได้ที่ : The 1 Mobile application"

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อโอนคะแนน