สะสมแสตมป์เพื่อรับเครื่องดื่มฟรี!

รับเครื่องดื่มฟรี! 1 แก้ว เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 9 ดวง

หมดเขต 31/07/2019

รับเครื่องดื่มฟรี! 1 แก้ว (มูลค่าไม่เกิน 35 บาท) เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 9 ดวง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ