10 points

รับฟรีหมูย่าง 1 จาน เมื่อแลก 10 คะแนน

หมูย่างกางแปง
หมดเขต 30/06/2019

รับฟรีหมูย่าง 1 จาน สำหรับทานครบ 500 บาทขึ้นไป เมื่อแลก 10 คะแนน ที่ร้านหมูย่างกางแปง (ลำปาง)

ระยะเวลาในการแลกคะแนน: วันนี้ – 30 มิ.ย 62

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์: วันนี้ – 30 มิ.ย 62

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน