10 points

รับฟรีกิจกรรมขุดพลอย เมื่อแลก 10 คะแนน

บ่อพลอยเหล็กเพชร
หมดเขต 31/12/2019

รับฟรีกิจกรรมขุดพลอย (1 ท่าน) เมื่อแลก 10 คะแนน ที่บ่อพลอยเหล็กเพชร (จันทบุรี)

ระยะเวลาในการแลกคะแนน: วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์: วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน