10 points

รับส่วนลด 5% เมื่อแลก 10 คะแนน

มายเทอเรส
หมดเขต 31/12/2019

รับส่วนลด 5% เมื่อแลก 10 คะแนน ที่ ร้านมายเทอเรส (สุราษฎร์ธานี)

ระยะเวลาในการแลกคะแนน: วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์: วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน