10 points

รับฟรีเมนู โรตีดับเบิ้ล (เมื่อทานครบ 500 ขึ้นไป) เมื่อแลก 10 คะแนน

เซเล็ป โรตี
หมดเขต 30/11/2019

รับฟรีเมนู โรตีดับเบิ้ล (เมื่อทานครบ 500 ขึ้นไป) เมื่อแลก 10 คะแนน ที่ ร้านเซเล็ป โรตี (อยุธยา)

ระยะเวลาในการแลกคะแนน: วันนี้ – 30 พ.ย. 62

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์: วันนี้ – 30 พ.ย. 62

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน