10 points

แลกซื้อ ปลากระพงทอดน้ำปลาราคาพิเศษ เมื่อแลก 10 คะแนน

น้องเนยซีฟู๊ด
หมดเขต 30/06/2019

แลกซื้อปลากระพงทอดน้ำปลา ราคา 259 บาท (จากราคาปกติ 390 บาท) เมื่อแลก 10 คะแนน ที่ น้องเนยซีฟู๊ด (พระราม2)

*ไม่รวมน้ำยำมะม่วง และ เฉพาะทานในร้านเท่านั้น

ระยะเวลาในการแลกคะแนน: วันนี้ – 30 มิ.ย. 62

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์: วันนี้ – 30 มิ.ย. 62

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนน