10 โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพฯ สภาพแวดล้อมดี หลักสูตรน่าเรียน
The 1 Family
4 ธันวาคม 2564
Offer Media

นอกจากบ้านแล้ว โรงเรียน คือ ที่ที่เด็กใช้เวลาอยู่นานที่สุด เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ การได้พบปะเพื่อน ๆ วัยเดียวกัน ได้เจอคุณครู และอยู่สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่าโรงเรียนอนุบาลนี้ มีอิทธิพลต่อตัวเด็กอย่างมาก เพราะจะมีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของลูกในระยะยาว ซึ่งการที่ค่าเทอมแพงก็ไม่อาจการันตีได้ว่าโรงเรียนนั้นจะมีคุณภาพการศึกษาที่ดีตามไปด้วย ดังนั้น ก่อนเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกสักที่ คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณารายละเอียดของโรงเรียนให้รอบด้าน สำหรับบทความนี้ The 1 Family จะพามารู้จัก 10 โรงเรียนอนุบาลน่าเรียนในกรุงเทพฯ ซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ 

1. โรงเรียนนานาชาติเรนทรี

โรงเรียนนานาชาติเรนทรี เป็นโรงเรียนนานาชาติสองภาษา (อังกฤษ - จีน) ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษผสมกับแนว Reggio Emilia ที่เชื่อว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านการออกแบบตกแต่งที่น่าประทับใจในทุกพื้นที่ เรียกได้ว่าสามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง อยากย้อนวัยกลับไปเรียนพร้อมลูกเลยทีเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://raintreethailand.com/

2. โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นโรงเรียนแนวบูรณาการชื่อดัง ตั้งอยู่ในย่านพระราม 2 มีชื่อเสียงด้านสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างมาก โดดเด่นด้วยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมสวยงาม จนได้รับรางวัลการออกแบบจากสมาคมนิสิตเก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแล้ว จุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ คือ มีจัดการเรียนรู้แบบคละอายุ หรือ “ชั้นคละ” ในแต่ละห้องเรียนมีเด็กอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 อายุ 3 - 6 ขวบ ในจำนวนเท่า ๆ กัน รวม 25 คน การจัดการเรียนรู้แบบคละอายุนี้ ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะชีวิตและทักษะสังคมอย่างเข้มข้นให้กับเด็ก ๆ ด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนสังคมจริงที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาถึงขีดสุด (Optimal Development) ของแต่ละช่วงวัย

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.roong-aroon.ac.th/

 

3. โรงเรียนวนิษาสุขุมวิท

โรงเรียนวนิษาสุขุมวิท นำหลักสูตรจากอเมริกาที่เรียกว่า “creative curriculum” มาสอนเด็ก ๆ หลักสูตรนี้เป็นการย่อโลกทั้งใบมาให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ โดยมีการเรียนวิชาต่าง ๆ ทั่วไป เช่น สังคม วิทยาศาสตร์ เลข นอกจากนี้ยังมีวิชาที่น่าสนใจมาก ๆ คือ Reuse Reduce Recycle สอนให้เด็ก ๆ ได้เห็นคุณค่าของการนำสิ่งของที่ใช้ได้มาใช้ซ้ำ 

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป เช่น เสื้อผ้า ต้นไม้ สิ่งก่อสร้าง เด็ก ๆ ก็จะได้เรียนรู้ลึกเข้าไปในแต่ละหัวข้อ และครูก็จะให้ความรู้ ให้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ และมีการพาเด็ก ๆ ลงพื้นที่จริงเพื่อพาไปสำรวจโลกภายนอกอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/VanessaSukhumvitSchool/

 

4. โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า

โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า จะใช้หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเตรียมตัว และพัฒนาทักษะของลูกน้อยให้พร้อมก่อนเข้าเรียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เด็ก ๆ จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ ภายใต้การดูแลของคุณครูและผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยอย่างใกล้ชิด ข้อดีของการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้นั่งเรียนเคียงข้างลูก ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้ทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ ได้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของลูก รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม หรือผู้คนใหม่ ๆ ช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจในวันที่ต้องลงสู่สนามแห่งการเรียนรู้จริงได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.denlaschool.ac.th/

 

5. Shrewsbury International School

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี มาพร้อมกับหลักสูตร National Curriculum for England จากประเทศอังกฤษ เปิดสอนนักเรียนอายุ 3 ถึง 18 ปี ในระดับชั้น EY1 จนถึง Y13 โดยครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิ Qualified Teachers จากประเทศอังกฤษ การเรียนการสอนของโรงเรียนไม่เพียงหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นเลิศด้านการศึกษา แต่ยังสอนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ช่วยให้เด็ก ๆ ค้นพบพรสวรรค์รอบด้าน ทั้งกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ ส่งผลให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม เป็นบุคคลที่รอบรู้ และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.shrewsbury.ac.th/

6. โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์

โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ จะใช้การเรียนการสอนแนวบูรณาการ (Integrated Learning) โดยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านการเล่น การทดลอง และการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่สนุกสนาน ท้าทาย (Learning by Doing) รวมถึงการทำโปรเจกต์ส่วนตัวในเรื่องที่ตัวเองสนใจ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ รู้จักตัวตน มีความใฝ่รู้ มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ผ่านการลงมือทำ ซึ่งเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์และฝึกทักษะการแก้ปัญหาไปในตัว ยิ่งไปกว่านั้น ที่นี่จะเน้นการส่งเสริม EF (Executive Function) คือ ทักษะชีวิต หรือความสามารถในการควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อน้อง ๆ โตขึ้น และต้องอยู่ร่วมกับผู้คนหลากหลาย ทำให้สามารถปรับตัว และใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://teparak.ac.th/

 

7. Kensington International Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Kensington เลือกใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก เพราะธรรมชาติของเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเขามีความสนใจ การเล่นจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กในวัยอนุบาล

หลักสูตร EYFS ไม่ได้เป็นเพียงหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการดูแลเด็ก ความปลอดภัย อาหาร สุขภาพกาย และสุขภาพใจของเด็ก และให้ความสำคัญกับความแตกต่างของเด็กทุกคน ดังนั้น การเรียนการสอน และการประเมินของคุณครูจึงแตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน เช่น เด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องหัดอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน แต่จะขึ้นอยู่กับการประเมินความเหมาะสม และความสามารถในการอ่านของเด็กแต่ละคนนั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.kensington.ac.th/

 

8. โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ มาพร้อมหลักสูตรแบบผสมผสานอย่าง มอนเตสซอรี (Montessori Method) แต่โรงเรียนจะไม่ทำแบบมอนเตสซอรี 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะกลัวว่าเด็กจะขาดปฏิสัมพันธ์กับคน จึงได้มีการผสมผสาน ฝึกให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้จากประสบการณ์จากการได้ลงมือทำ โดยเน้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้สมวัย พร้อมสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต เน้นการสอนทักษะการใช้ชีวิตให้เด็ก ๆ มากที่สุด เน้นความเรียบง่าย ไม่มีอะไรหรูหรา ไม่หวือหวา แต่ทุกคนต้องมีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบตัวเอง เช่น เด็กจะถือถุงผ้าเอง ถอดรองเท้าเก็บบนชั้นเอง เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.jananan.ac.th/

 

9. Purple Elephant School

Purple Elephant School หรือโรงเรียนอนุบาลช้างม่วง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ความน่ารักไม่ได้เล็กตามชื่อโรงเรียน การออกแบบของที่นี่โดดเด่นด้วยระเบียงทางเดินไม้ทอดยาวสลับซับซ้อนสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นท่ามกลางบรรยากาศสุดร่มรื่น มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ เล่นสนุกตลอดวัน และเป็นโรงเรียนอนุบาลที่ทำการสอนแบบโรงเรียนนานาชาติ หรือการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยจัดตั้งอยู่ภายใต้แบรนด์ของ ELC นอกจากนี้ยังมีให้เลือกหลายสาขา เช่น ทองหล่อ พร้อมพงศ์ นนทบุรี เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://elc-bangkok.com/purple-elephant-55/

 

10. Kidz Village International Kindergarten

โรงเรียนนานาชาติในเขตทวีวัฒนาแห่งนี้ จะพาเด็ก ๆ ไปสัมผัสธรรมชาติ ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำความรู้จักกับสัตว์น่ารัก ๆ อย่างใกล้ชิด บนพื้นที่กว่าเจ็ดไร่ประกอบไปด้วย ส่วนในอาคาร ในร่ม และพื้นที่กลางแจ้งที่ออกแบบมาให้เด็ก ๆ เล่นสนุกในบรรยากาศเหมือนกับได้ออกไปเที่ยวฟาร์ม และรับอากาศดี ๆ ทุกวัน เข้ากับหลักสูตรที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการค้นคว้าแบบ Project Approach

ที่ Kidz Village International Kindergarten ใช้หลักสูตรการเรียนรู้แบบ Project Approach เปิดโอกาสให้เด็กลงมือทำในสิ่งใกล้ตัวที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจ (Learning by Doing) เช่น การปลูกผัก ให้อาหารสัตว์ ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ ลงมือประดิษฐ์สิ่งของ กิจกรรมเหล่านี้สร้างความตื่นตาตื่นใจ มอบประสบการณ์แปลกใหม่ และช่วยสอนให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมีใครสอน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/KidzVillageKindergarten/

นอกจากโรงเรียนอนุบาลน่าเรียนในกรุงเทพฯ ที่เราแนะนำไปแล้ว ยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก คือ ควรเลือกโรงเรียนที่เดินทางสะดวก คัดรายชื่อที่น่าสนใจมาหลาย ๆ แห่ง แล้วลองเข้าไปศึกษาข้อมูลว่าที่ไหนมีหลักสูตรเหมาะกับลูกของเรา และจะดีมากหากสามารถเข้าไปสำรวจสภาพแวดล้อมจริงได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกโรงเรียนอนุบาลได้เหมาะกับลูกรักอย่างแน่นอน

======================================

คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามสาระน่ารู้ สำหรับเจ้าตัวเล็กและครอบครัว พร้อมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษที่น่าสนใจได้ที่ The 1 Family บนแอป The 1 คลิก

The1Familyแม่และเด็ก ไลฟ์สไตล์ครอบครัว