Data & Insights Services
the 1 biz data enrichment
The 1 BIZ - Data Enrichment
Data Enrichment
เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ พร้อมจัดสรรโปรโมชันที่ตอบโจทย์และตรงใจ
check icon
สื่อสารได้ถูกที่ ถูกเวลา
check icon
ส่งเนื้อหาได้ตรงจุด สร้างความเชื่อมโยงไม่รู้จบ
check icon
ออกโปรโมชันได้ตรงใจด้วย Personalized Marketing
the 1 biz insight-report
The 1 BIZ - Insight Report
Insight Report
เข้าใจข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ พร้อมสรุปสถิติที่น่าสนใจ ให้คุณได้ต่อยอดธุรกิจ
check icon
รู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลจริง
check icon
อัปเดตพฤติกรรมผู้บริโภค เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์
check icon
ต่อยอดไอเดียพัฒนาสินค้า บริการ และช่องทางจัดจำหน่าย
the 1 biz Data & Insights workflow
ติดต่อ The 1 for Business
ทุกคำถามหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำตอบและมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจของคุณ

ดูคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด chevron right